MENU
 

JON CAZENAVE — ARGI Arantzazu 2019

ARGI Arantzazu 2019


Vistas generales de la exposición ARGI ARANTZAZU 2019 en el Espacio Gandiaga de Arantzazu. Oñati, Gipuzkoa.Cast

Este trabajo fue desarrollado por encargo para el festival ARGI y la Fundación Arantzazu Gaur. ARGI es un festival de fotografía de carácter bienal organizado por Ilunpetan Argazki Taldea con el objetivo de divulgar la fotografía contemporánea.

El proyecto ARGI ARANTZAZU 2019 se diseñó con el objetivo de seleccionar dos trabajos fotográficos mediante una convocatoria abierta que recibió más de 160 propuestas del ámbito nacional e internacional. “Maqueta de un paisaje”, de Elisa Gallego y “Comportamiento para un simulacro”, de Antonio Guerra fueron los proyectos seleccionados por la coherencia de los dos trabajos con el tema propuesto, la capacidad de diálogo entre ambas propuestas, así como sus posibilidades de desarrollo en el contexto cultural y natural de Arantzazu.

Como principal novedad de esta edición, decidimos incluir una residencia artística para las dos personas seleccionadas que, durante dos semanas, trabajaron en la conceptualización de la exposición junto con Jon Cazenave, comisario de la convocatoria. Adicionalmente, se programaron dos sesiones de trabajo con Juan Pablo Huércanos (subdirector de la Fundación Museo Jorge Oteiza) y Érika Goyarrola (historiadora del arte y comisaria independiente).

Esta propuesta pretendía transformar ARGI ARANTZAZU en un proyecto más completo y, a su vez, recuperar el espíritu de Arantzazu como lugar de encuentro y diálogo entre autores/as. La residencia permitió a las personas elegidas profundizar en el proceso de creación de la propuesta expositiva mediante una experiencia estética y vital marcada por la interacción con el contexto y sus gentes.

Eus

ARGI ARANTZAZU 2019 deialde irekiaren xedea Arantzazuko Gandiaga Topagunean erakusketa bikoitz batekin saritu ziren bi egile hautatzea izan zen. Hamahiru nazionalitatetatik jasotako 164 proposamenen artean, epaimahaiak Elisa Gallego´ren “Maqueta de un paisaje”, eta Antonio Guerra´ren “Comportamiento para un simulacro” saritzea erabaki zuen bi lanen proposatutako gaiarekiko koherentzia baloratuz, bi proposamenen arteko elkarrizketarako gaitasuna aztertuz eta Arantzazuko kultura eta natura testuinguruan garatzeko aukerak kontutan hartuta.

Edizio honetako berritasun nagusi gisa, deialdiaren komisarioa den Jon Cazenaverekin batera, bi astez erakusketaren kontzeptualizazioa landu ahal izateko deialdia egonaldi artistiko batekin osatzea erabaki genuen. Horrez gain, hautatutako pertsonek bi lan-saio eduki zituzten Juan Pablo Huércanos (Jorge Oteiza Museo Fundazioko zuzendariordea) eta Érika Goyarrola (artearen historialaria eta komisario independentea)-rekin.

Proposamen honek ARGI ARANTZAZU proiektu osoago batean bilakatu nahi zuen eta, era berean, Arantzazuko espiritua sortzaileen arteko topaleku eta elkarrizketarako leku gisa berreskuratzea. Egonaldiak aukera eman zien aukeratutako artistei, Arantzazuko testuinguruarekin eta herritarrekin elkarreraginean oinarritutako esperientzia estetiko eta biziaren bidez, erakusketa-proposamenaren sormen prozesuan sakontzeko.


Cast

Recolocan una piedra icónica en posición vertical y brota una montaña. Es ahí cuando lxs dos autorxs se desprenden de toda limitación impuesta por el medio e incorporan a esta exposición la identidad y el paisaje de Arantzazu de manera más libre. El paisaje se construye con un simple gesto.

Jon Cazenave

Descargar texto completo


La consciencia de los mecanismos de lo simbólico es precisamente lo que articula las dos propuestas de Elisa Gallego Picard -Maqueta de un paisaje- y Antonio Guerra -Comportamiento para un simulacro- que configuran este proyecto. Ambas, desde sus propios lenguajes, plantean una interrogación permanente de la idea de lo natural, apropiándose de sus recursos estructurales y formales para indagar en los mecanismos que articulan su condición especular. Caídos los ídolos encarnados en la naturaleza, la confrontación con el paisaje acaso proyecta una imagen de nosotros mismos.

J.P. Huércanos

Descargar texto completo

Eus

Harri ikoniko bat jartzen dute posizio bertikalean eta mendi bat sortzen dute. Hori da, hain zuzen, bi autoreak inguruneak ezarritako muga guztietatik askatu ziren unea, eta Arantzazuko identitatea eta paisaia askeago azaltzen dira erakusketa honetan. Paisaia keinu sinple batekin eraikitzen da.

Jon Cazenave

Testu osoa irakurri


Hain sinbolikoak diren mekanismoen kontzientzia da, hain zuzen, Elisa Gallego Picard -Maqueta de un paisaje- eta Antonio Guerra –Comportamiento para un simulacro—proiektu honetako bi proposamenak artikulatzen dituena. Biek, beren lengoaietatik abiatuta, naturala den ideia horri buruzko galdera iraunkorra planteatzen dute, baliabide estrukturalak eta formalak bereganatuz, beren izaera espekularra eratzen duten mekanismoak arakatzeko. Naturan errotutako idoloak erorita, agian, paisaiarekiko konfrontazioak geure buruaren irudi bat proiektatzen du.

J.P. Huércanos

Testu osoa irakurri


We use cookies to improve our services. More information